Estels de tracció

Els estels anomenades "de tracció" poden ser tipus nasa, deltes de tracció i foil.

Quan un planeja comprar el seu primer estel sorgeix la primera dubte: “qual serà la millor per a mi?” En general s'ha de considerar el pes del pilot i els vents mitjanes de la zona on va a ser utilitzat. Com a regla bàsica tenir en compte que:
Pilot lleuger / vents forts = vela petita.
Pilot pesat / vents suaus = vela gran.

Per començar serveix amb una simple estel per aconseguir un bon control dels comandaments, però a l'hora de gaudir la velocitat no hi ha com un bon foil d' 4 línies; són les òptimes per gaudir de la tracció a bord d'un buggy. Aquestes cometes, a més de posseir dues línies que dirigeixen la tracció, posseeixen dues línies denominades frens que s'encarreguen no només de frenar la vela, sinó també d'aconseguir un major domini en els moviments de la mateixa especialment quan es necessita una resposta ràpida en els canvis de direcció. No hi ha una regla general per dir que superfície de vela usar d'acord al vent, ja que hi ha gran variació i prestacions d'una espelma a una altra a igualtat de superfície.

Lloc de vol

És molt important tenir en compte el lloc de vol per evitar accidents.
Ha de ser prou ampli perquè permeti desplaçar la vela amb seguretat en tota la seva finestra de vent, lliure de construccions, arbres, línies elèctriques, camins, persones i animals.

 

Codi de conducta en tracció

Parts d'una estels de tracció