Estels estàtiques

Els estels d'un fil o estàtiques són les més conegudes i fàcils de volar, n'hi ha prou amb subjectar.

Veure vídeo de com fer un estel tipus teula