Haizaldi

banner

ASSOCIACIÓ DE cometistas DE NAVARRA Nafarroako KOMETAZALEEN ELKARTEA

Som una associació sense ànim de lucre que agrupa i intenta unir i dirigir els esforços de tots els aficionats a les estels a Navarra.
HAIZALDI neix l'any 2006 per donar a conèixer i difondre els estels a Navarra , Espanya i on calgui, a tots els nivells al nostre abast, aquest esport / afició que facilita el contacte humà i fa gaudir d'una faceta molt integrada amb la naturalesa ja que, llevat excepcions, es realitza sempre a l'aire lliure; afavorint la seva conservació i creant una dinàmica de companyerisme i ús del temps lliure d'una manera sana i natural.

Són fins de l'associació:
1. Fomentar, promocionar i divulgar l'afició a les estels a Navarra i zones limítrofes principalment.
2. Divulgar el respecte al medi ambient.
3. Formar als seus associats.
4. Desenvolupar activitats esportives generalment a l'aire lliure: Concentracions de cometistas, cometes estàtiques, pilotables i de tracció, assistència a festivals, organització de tallers d'estels i carreres de Kitebuggy.
5. Desenvolupar i promocionar el "Kitebuggy Cross Xtrem" modalitat de desplaçament del buggy impulsat per estel que consisteix a rodar per terrenys oberts i irregurales.