Mini festival

MINI FESTIVAL

exposición estática de pipas, flyable e tracción, curso de voo, banners, buggys, mountainboard, salta con papagaio, paseos un buggy en tándem y Cesta do papagaio. Inclúe taller 75 kites para nenos.

Duracion: 5 Tempo

Monitores: Mínimo 6

Requisitos: zona de vuelo Suficiente para los asistentes previstos. (arriba campa 2.500 m2, etc)